Ministarstvo spoljnih poslova – Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu uputilo je javni poziv za podnošenje predloga za dodelu nacionalnih priznanja za izuzetan doprinos, rezultate i zasluge u oblasti ostvarivanja saradnje i jačanja veza matične države i dijaspore, kao i matične države Srba u regionu. Rok za dostavljanje predloga za nacionalna priznanja je otvoren do 11. maja 2016. godine.

Nacionalna priznanja iz oblasti odnosa matične države dijaspore i Srba u regionu su:

1.  Nagrada „Majka Srbija“ – pripadniku dijaspore ili Srba u regionu koji je dao izuzetan doprinos, postigao rezultate i zasluge u oblasti ostvarivanja saradnje i jačanja veza matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu

2. Nagrada „Slobodan Jovanović“  u oblasti politike – pripadniku dijaspore ili Srba u regionu koji je dao izuzetan doprinos, postigao rezultate i zasluge u oblasti politike i svojim aktivnostima delovanjem doprinosi: – jačanju međunarodnog ugleda Republike Srbije, dijaspore i Srba u regionu; – promociji Republike Srbije u svetu i afirmaciji njenih interesa; – poboljšanju položaja i prava pripadnika dijaspore i Srba u regionu.

3. Nagrada „Mihajlo Pupin“  u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija – pripadniku dijaspore ili Srba u regionu koji je dao izuzetan doprinos, postigao rezultate i zasluge u oblasti informaciono- komunikacionih tehnologija i svojim aktivnim delovanjem doprinosi: – isticanju učešća pripadnika dijaspore i Srba u regionu u daljem razvoju svetske tehnologije; – afirmaciji i omogućavanju primene savremenih svetskih naučnih dostignuća u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji.

4. Nagrada „Nikola Tesla“  u oblasti nauke i pronalazaštva – pripadniku dijaspore ili Srba u regionu koji je dao izuzetan doprinos, postigao rezultate i zasluge u oblasti nauke i pronalazaštva, i svojim aktivnim delovanjem doprinosi: – promociji naučnih dostignuća i pronalazaštva pripadnika dijaspore i Srba u regionu u svetu; – afirmaciji i omogućavanju primene savremenih svetskih naučnih dostignuća u Republici Srbiji.

5. Nagrada „Dositej Obradović“  u oblasti obrazovanja – pripadniku dijaspore ili Srba u regionu koji je dao izuzetan doprinos, postigao rezultate i zasluge u oblasti obrazovanja i svojim aktivnim delovanjem doprinosi: – očuvanja kulturnog, etničkog, istorijskog i verskog identiteta pripadnika dijaspore i Srba u regionu; – ostvarivanju kulturne, prosvetne i naučne saradnje dijaspore i Srba u regionu sa Republikom Srbijom.

6. Nagrada „Vuk Karadzić“  u oblasti očuvanja srpskog jezika i ćiriličnog pisma – pripadniku dijaspore ili Srba u regionu koji je dao izuzetan doprinos, postigao rezultate i zasluge u oblasti očuvanja srpskog jezika i ćiriličkog pisma i svojim aktivnim delovanjem doprinosi: – upotrebi, učenju, čuvanju i negovanju srpskog jezika i ćiriličkog pisma među pripadnicima dijaspore i među Srbima u regionu.

7. Nagrada „Miloš Crnjanski“ u oblasti književnosti – pripadniku dijaspore ili Srba u regionu koji je dao izuzetan doprinos, postigao rezultate i zasluge u oblasti književnosti i svojim aktivnim delovanjem doprinosi: – afirmaciji savremene srpske književnosti u svetu.

Predlog za dodelu nacionalnog priznanja mogu da podnesu: organizacije dijaspore i organizacije Srba u regionu, udruženja čije su delatnosti ili deo delatnosti usmerene na oblast za koju se predlaže dodela nacionalnog priznanja,  diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije i  crkve i verske zajednice.

Podnosioci predloga treba da dostave Ministarstvu spoljnih poslova – Upravi za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu: predlog za dodelu nacionalnog priznanja, na propisanom obrascu Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu,  obrazloženje sa biografijom i referencama predloženog kandidata, sa dovoljno činjenica za odlučivanje i ocenu vrednosti doprinosa, rezultata i zasluga. Podnosioci predloga mogu da predlože najviše po jednog kandidata za dodelu nacionalnog priznanja u svakoj kategoriji. Za izbor pojedinaca kojima će biti dodeljena nacionalna priznanja biće formirana stručna komisija posebnim rešenjem ministra. Komisija zadržava pravo da ne dodeli nagradu ukoliko oceni da nijedan predloženi kandidat u toj kategoriji ne ispunjava potrebne kriterijume.  Učesnici javnog poziva su obavezni da predlog dostave poštom, najkasnije do 11. maja 2016. godine, na adresu:  Ministarstvo spoljnih poslova –Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, 11000 Beograd, Vase Čarapića 20 , sa naznakom:„javni poziv za dodelu nacionalnih priznanja“.

Obrazac za prijavu predloga za dobitnike nacionalnih priznanja preuzmite ovde 

Izvor: Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu