U Gradskoj skupštini prestonice Austrije će se 6. i 7. septembra održati Konferencija “FemCities” 2017, pod nazivom “Ženska prava, religija i izbeglištvo – evropski gradovi između kulture dobrodošlice i odbacivanja”.

Glavna pitanja skupa, kojima će se baviti gradski politički predstavnici, zastupnici prava žena i stručnjaci, biće koje diskusije se vode u evropskim gradovima po pitanju žena i ženskih prava u kontekstu izbeglištva; ko je uključen, ko je isključen, a ko ćuti; koje pozicije zauzimaju stručnjaci u odeljenjima za pitanja žena i ravnopravnosti i zašto, ali i koje su tačke spoticanja.

U okviru programa, predviđene su radionice i panel-diskusije na kojima će se između ostalog govoriti i o mogućnostima projektnog finansiranja iz fondova Evropske unije. Razmatraće se i da li u gradovima postoji relevantno znanje za razvoj odgovarajućih programa, te šta kažu predstavnici zajednice i kakve su mogućnosti delovanja gradskih uprava.

Na konferenciji će se predstaviti aktuelne teme i razmotriti strategije delovanja.

Ženskom mrežom gradova “FemCities”, koja ove godine slavi 20 godina postojanja, koordinira Odeljenje za ženska pitanja Grada Beča.

Rok za prijavu: 1. septembar 2017.
Link za prijavu: www.femcities.at/conference-2017

Tekst: Eurocomm-PR

Na slici: Zandra Frauenberger, članica Gradskog veća Beča zadužena za pitanja žena
Foto: PID / Alexandra Kromus