Državljani Republike Srbije sa boravkom u SAD, na području Generalnog konzulata Republike Srbije u Čikagu mogu se prijaviti za upis u birački spisak za glasače koji borave u inostranstvu. Prijavljivanje je moguće do 11. marta 2017. godine, do 16:30 sati po lokalnom vremenu u Čikagu.

Područje Generalnog konzulata u Čikagu obuhvata države Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, North Dakota, Ohio, Oregon, South Dakota, Texas, Utah, Washington, Wyoming, Wisconsin, Guam.

Prijavljivanje je neophodno bez obzira na već podnete prijave za prethodne izbore. Formular za prijavu mozete preuzeti na sajtu Konzulata.

Popunjen i potpisan formular, zajedno sa kopijom važećeg pasoša, lične karte ili vozačke dozvole Republike Srbije potrebno je dostaviti Generalnom konzulatu u Čikagu poštom (Consulate General of the Republic of Serbia, 201 E Ohio St. Suite 200, Chicago, IL  60611), faksom ((312) 670-6787) ili mejlom (info@scgchicago.org).

Zainteresovani mogu proveriti da li su upisani na Jedinstveni birački spisak ovde.

Ukoliko niste upisani u Jedinstveni birački spisak, preko Generalnog konzulata se može podneti zahtev za upis. Obrazac zahteva se može naći na sajtu Konzulata. U tom slučaju, neophodno je podneti istovremeno zahtev za upis u Jedinstveni birački spisak i zahtev za upis u birački spisak podataka da će birač glasati u inostranstvu.

Foto: pixabay.com