Sa željom da očuva srpski jezik i ćirilicu u dijaspori, naučni saradnik Univerziteta Toronto i Univerziteta Beograd, dr Radomir Baturan je pre devet godina pokrenuo  kanadsko-srpski časopis Ljudi govore – People say, koji periodično izlazi u Torontu. Specijalizovan je za tekstove iz književnosti i kulture i namenjen je, pre svega, autorima iz dijaspore, ali se u njemu mogu naći i tekstovi autora iz Srbije i inostranstva.

„Više od polovine objavljene poezije i proze čine dela srpskih i crnogorskih književnika. Časopis je nastao zbog vapaja mojih kolega iz Srbije za objavljivanjem svojih dela, ali i u želji da očuvamo srpski identitet i ćirilicu. To je veoma važno za naše ljude u dijaspori, jer je jezik pečat naroda, a pismo kôd“, objašnjava operativni urednik za dijasporu časopisa „Ljudi govore“ dr Radomir Baturan.

Prema njegovim rečima, reakcije su uvek pozitivne i dobro sarađuje i sa mladim književnicima iz Srbije, međutim, matica im do sada nije pomagala dovoljno.

Prvi put posle devet godina matica želi da nas podrži finansijski. I pored toga što smo se Ministarstvu kulture obraćali svake godine od osnivanja, tek sada nam je odobrena i finansijska pomoć“, dodaje Baturan.

U svakom izdanju časopisa štampane su i foto-reprodukcije radova jednog umetnika. Ljudi govore donosi i redovne prozne, poetske, esejističke, kritičke i druge rubrike, uključujući i blok na engleskom jeziku posvećen kanadskim proznim piscima i pesnicima.

Foto: mediareform.rs