430

Vladimir Đorđević, Vladimir P. Petrović i Aleksandra Mirić na debati o značaju i načinu korišćenja kulturno-istorijskih spomenika