Na pijacama u Beču se svakodnevno sakupi velika količina namirnica koje ne mogu da se prodaju, zbog čega se nametnulo pitanje šta raditi sa voćem, povrćem i mlečnim proizvodima koji su još za upotrebu. Bečka pijačna služba je pronašla rešenje u saradnji sa socijalnim udruženjem “Viner tafel”, koje ima dobru logističku organizaciju i preostale namirnice sa pijaca sakuplja i deli socijalno ugroženim grupama stanovništva.

“Kao gradska služba, zalažemo se za to da se namirnice ne rasipaju, ali takođe i da hrana koja se deli bude bezbedna za konzumiranje. Na pijaci je u ponudi samo savršeno voće i povrće, kao i mlečni proizvodi. U suprotnom bi kupci otišli u supermarkete”, objašnjava Aleksandar Hengl iz Bečkih pijaca koje sarađuju sa udruženjem “Viner tafel” od 2011. godine. Oko 400 volontera iz tog udruženja svakodnevno sakuplja namirnice sa bečkih pijaca koje nisu prodate i odnosi ih u 117 socijalnih ustanova u gradu, poput domova za beskućnike, ženskih kuća, narodnih kuhinja, ustanova za zavisnike od narkotika, izbegličkih kampova.

Ovakvom saradnjom čuvaju se resursi, sprečava se gomilanje otpada i štiti se životna sredina. Da bi povećali količinu “spašenih” namirnica, na velikoj bečkoj pijaci je podignut objekat u kojem se nalaze magacin, hladnjače i prostor gde će ubuduće biti kuhinja. Plan je da se tokom tri naredne godine udvostruči količina namirnica koje će biti sačuvane od bacanja i da se za 24.000 socijalno ugroženih obezbedi hrana.

Tekst: Eurocomm-PR
Foto: Alexandra Kromus