Organizacije iz inostranstva koje rede na očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore imaju šansu da za svoje projekte dobiju podršku Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u region Ministarstva spoljnih poslova. Konkurs za sufinansiranje projekata trajaće od 20. januara do 10. februara 2020. godine.

Konkursom će biti finansirani projekti koji imaju za cilj upotrebu, učenje, čuvanje i negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta; kao i unapređenje ekonomske saradnje Republike Srbije i dijaspore.

Na prijavnom formularu obavezno je naznačiti oblast i to: ŠKOLE (za podršku organizaciji škola, kampova i edukativnih radionica namenjenih dečjem i omladinskom uzrastu); KNJIGE (za podršku izradi i akviziciji udžbenika, knjiga i didaktičkih sredstava namenjenih školama i bibliotekama Srba izvan matične države, Podrška projektima izdavačke i knjižarske delatnosti koji jačaju veze matične države i Srba u inostranstvu); MANIFESTACIJE (za podršku organizovanju manifestacija, omladinsko – sportskih i kulturno – umetničkih događaja i priredbi u inostranstvu i matičnoj državi); KOMUNIKACIJA (za podršku projektima medija, medijske pismenosti i digitalne komunikacije koji su namenjeni Srbima izvan matične države); STATUS (za podršku projektima koji doprinose zaštiti prava i interesa državljana R. Srbije i Srba izvan matične države i EKONOMIJA (za podršku projektima koji doprinose unapređenju ekonomske saradnje R. Srbije i Srba izvan matične države).

Na konkurs mogu da se prijave organizacije u dijaspori i organizacije čije je sedište u Republici Srbiji, dok direktni ili indirektni korisnici budžetskih sredstava, pojedinci i privredni subjekti nemaju pravo učešća na konkursu.

Zainteresovani su dužni da projekte dostave najkasnije do 10. februara 2020. godine, u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,Za konkurs za dijasporu”, uz navođenje oblasti konkursa, u skladu sa obrascem za prijavu i pisanje projekta, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, Kneza Miloša 24-26, 11000 Beograd, lično ili poštom – preporučeno. Neblagovremene prijave i nepotpuna dokumentacija neće biti uzeti u razmatranje.

Ukupna vrednost sredstava koja će se konkursom dodeliti je 52.500.000 dinara. Dodatne informacije o potrebnoj dokumentaciji za konkurs zainteresovani mogu pronaći na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije.

Foto: unsplash.com


Dijasporanavezi.rs će u narednom periodu objavljivati vesti, izveštaje, najave i intervjue koji se tiču Srba u celom svetu, aktuelne vesti u vezi sa dijasporom sa relevantnih sajtova iz zemlje i inostranstva, ali i promovisati i podsticati stvaralaštvo iz dijaspore. Projekat „Dijaspora juga – budimo na vezi“ podržala je Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova, na Кonkursu za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore (2019).