Najveći broj Srba iz dijaspore donirao bi novac matičnoj zemlji u slučaju nepogoda i vanrednih situacija, pokazuje istraživanje koje je sprovela Fondacija „Ana i Vlade Divac“. Nešto manji broj rado učestvuje u projektima koji se tiču položaja socijalno urgoženih osoba u Srbiji, kao i onim čiji je cilj da unaprede ekonomiju, obrazovanje, zdravstvo i sport.

U prethodnih godinu dana oko 68% ljudi iz dijaspore doniralo je za zdravstvo u Srbiji, a više od polovine njih uplaćivalo je novac za smanjenje siromaštva.

Ljudima iz dijaspore je lako da saznaju o zdravstveno ugroženim pojedincima, jer su mediji prepuni vesti i apela za pomoć. Donatori do informacija češće dolaze preko neprofitnih organizacija koje prikupljaju pomoć i na osnovu tih saznanja donose odluku gde i kome će donirati. Grupe donatora iz dijaspore odvajaju sredstva i za poboljšanje institucionalnog okvira u Republici Srbiji, jer smatraju da na takav način utiču na srž problema čije rešavanje može da poboljša kvalitet života svih građana i građanki“, stoji u publikaciji Davanje za opšte dobro iz dijaspore.

Kada treba da doniraju novac, pojedinci u dijaspori u više od polovine slučajeva to čine tako što daju lično onima kojima je pomoć potrebna, a nešto ređe uplaćuju organizacijama, odnosno fondacijama.

Populacija donatora ima širok dijapazon davanja sa skoro istim procentom davanja usmerenim ka osobama kojima je pomoć najpotrebnija i organizacijama/fondacijama iz Srbije (oko 40%). Za njima slede organizacije/fondacije iz dijaspore, te državne institucije“, navodi se u istraživanju.

Na osnovu odgovora koji su ispitanici davali, pretpostavlja se da će u narednih godinu dana opštoj populaciji iz dijaspore u fokusu biti smanjenje siromaštva, na šta će ići oko 60% budućih donacija. U narednom periodu delimično se menja i fokus donatora, koji će u narednih 12 meseci najviše davati na obrazovanje i na smanjenje siromaštva.

Pored novčanih davanja, iz dijaspore stiže i pomoć u robi, i to obući i odeći, ali i robi široke potrošnje, a prema rezultatima istraživanja, u narednih godinu dana će se robna davanja povećati duplo (od 24 na 47 posto). Kao razlog za doniranje ljudi iz dijaspore uglavnom navode pomoć onima kojima je teško, i u najvećem broju slučajeva doniraju uplatom na bankovni račun. 

Oko 54% donatora koristi Pay Pal, za razliku od stanovnika opšte populacije iz dijaspore koja ga koristi samo u devet odsto slučajeva“, navodi se u istraživanju.

Ako ne doniraju, građani iz dijaspore kao razlog navode nedostatak sredstava, dok je kod donatora najveći razlog manjak poverenja u organizacije/fondacije koje distribuiraju pomoć. Kada je reč o načinu na koji se informišu o tome kome je u matičnoj zemlji potrebna pomoć, istraživanje pokazuje da se donatori najviše informišu putem interneta, dok se predstavnici opšte populacije najčešće informišu gledajući televiziju.

Foto: pixabay.com