99

“Poziv na bis” na zgradi pozorišta u Sent Ketrinsu