Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu MSP obaveštava da su doneti Zakon o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije i Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana i da su stupili na snagu 3. aprila ove godine.

Usvojenim Zakonom o dopuni Zakona o državljanstvu propisano je da “u državljanstvo Republike Srbije može biti primljen državljanin SFRJ ili državljanin druge republike ranije SFRJ, odnosno državljanin druge države nastale na teritoriji SFRJ, koji na dan 31. decembra 2016. godine i na dan podnošenja zahteva ima prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji. Zahtev za sticanje državljanstva može se podneti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona” (Član 3). Spisak potrebne dokumentacije za prijem u državljanstvo nalazi se ovde.

U Članu 12 novog Zakona o jedinstvenom matičnom broju građana se kaže: “Ako je u matičnu knjigu rođenih upisan matični broj određen u nekoj od bivših republika SFRJ, a nadležni organ u Republici Srbiji je već odredio novi matični broj, nadležni organ uprave koji vodi matičnu knjigu dužan je da upiše matični broj koji je odredio nadležni organ u Republici Srbiji. Ako je građaninu matični broj određen u nekoj od bivših republika SFRJ, a nadležni organ u Republici Srbiji mu nije odredio matični broj, nadležni organ koji vodi matičnu knjigu dužan je da upiše matični broj koji mu je odredio nadležni organ u nekoj od bivših republika SFRJ”.

Tekst: Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu i Dijaspora na vezi
Foto: www.gdata.in