Diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama pružaju dodatne beležničke usluge našim građanima koji borave u toj zemlji.

List Ogledalo iz Čikaga piše da se novim beležničkim uslugama, u Generalnom konzulatu Srbije u Čikagu, kao i u Generalnom konzulatu u Njujorku i Ambasadi u Vašingtonu, uvode značajne promene u odnosu na dosadašnju praksu overe punomoćja, kupovine ili prodaje nekretnina i davanja izjava u vezi sa naslednim pravima u matici.

“U skladu sa Zakonom o javnom beležništvu, diplomatsko-konzularna predstavništva su sada ovlašćena da prilikom davanja naslednih izjava, ili punomoćja u vezi sa nekretninama u Srbiji, te dokumente overe u zakonski predviđenoj formi, koja uključuje klauzulu o potvrđivanju isprave, tzv. solemnizacionu klauzulu, ili, u Zakonom predviđenim slučajevima, sačine javnobeležnički zapis. Ono što je vrlo bitno je lično prisustvo davaoca izjave ili punomoćja, koji se mora identifikovati važećim dokumentom Republike Srbije (pasošem ili ličnom kartom). Ukoliko davalac izjave ili punomoćja ne poseduje važeći srpski identifikacioni dokument, identitet će moći da potvrdi i američkim identifikacionim dokumentom”, kaže za Ogledalo konzul-žeran Generalnog konzulata Republike Srbije u Čikagu Dejan Radulović.

“Neophodno je da davalac izjave ili punomoćja najpre podnese odgovarajući tekst ili nacrt izjave ili punomoćja. Stoga savetujemo da se on prvo obrati svom advokatu u Srbiji, koji će mu tekst ili nacrt pripremiti. Potom je potrebno doći u DK predstavništvo, koje će pomoći da se dati dokument sačini ili overi na zakonski predviđeni način. Ceo postupak traje preko trideset minuta, a konzularna taksa se plaća u gotovini i iznosi 65 dolara za punomoćje sa klauzulom o potvrđivanju isprave ili 101 dolar ukoliko se sačinjava javnobeležnički zapis“, pojašnjava Radulović.

S obzirom na to da je za ovu vrstu beležničkih usluga neophodno lično prisustvo, državljani Srbije koji borave u SAD mogu da naslednu izjavu ili punomoćje daju u jednom od DK predstavništava Srbije u Americi. Lica koja ne znaju srpski jezik, izjavu ili punomoćje mogu dati uz prisustvo prevodioca. Savet nadležnih je da se naši građani najpre dodatno informišu putem veb-sajtova DK predstavništava, ali i da svoj termin zakažu imejlom ili telefonom.

Građani Srbije u SAD će, kao i do sada, moći da u DK predstavništvima overe potpis na punomoćju kojim ovlašćuju druga lica da obave određene radnje u Srbiji, osim u postupcima koji se odnose na promet nekretnina i nasledne izjave. Postupak overe potpisa podrazumeva da državljanin Srbije dođe lično u DK predstavništvo sa tekstom punomoćja, identifikuje se važećim dokumentom Republike Srbije i navedeno punomoćje potpiše pred ovlašćenim službenikom. DK predstavništvo će potom svojom overom potvrditi da je lice potpisalo dokument. Taksa za ovu vrstu usluge iznosi 65 dolara.

Oni koji nisu u mogućnosti da dođu lično u neko od DK predstavništava, mogu da punomoćje koje se ne odnosi na nekretninu ili nasledna prava potpišu pred američkim notarom, te da ga zatim overe Apostille pečatom u resornoj instituciji države u kojoj je taj notar registrovan.

 

Izvor: Ivan Kalauzović Ivanus/ RTS

Foto: pixabay.com