494

Srbija nudi oko 2000 medicinskih usluga, bilo da su to pregledi, dijagnostika ili medicinske intervencije različite kompleksnosti. Najveće interesovanje je za domaće stomatologe, oftalmologe,plastične hirurge, ortopede i fizijatre, kardiologe, ali i za rehabilitaciju u banjama.