Svetlana Matić i Aleksandar Čotrić iz Beograda dobitnici su nagrade Udruženja književnika Srbije za dečiju književnost. Ovu nagradu UKS dodeljuje za ukupan doprinos književnosti za decu.

Priznanje koje se sastoji iz povelje i umetničke slike uručeno je Aleksandru Čotriću na svečanosti u UKS 25. oktobra. Svetlani Matić, koja živi i radi u Beču, nagrada će biti predata 29. oktobra na Beogradskom sajmu knjiga, na štandu Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.

Dobitnici nagrade su koautori  knjige „O ljubavi s ljubavlju“ (2014), u kojoj se nalaze aforizmi i dečji iskazi na temu ljubavi.

Foto: Udruženje književnika Srbije