NiCAT Klaster, zajedno sa Kancelarijom za saradnju sa dijasporom Grada Niša, kao i Regionalnom razvojom agencijom Jug i Savezom Srba u Austriji organizovao je prezentaciju privrednih i investicionih potencijala Grada Niša dijaspori u Austriji. Prezentacija potencijala niške privrede i mogućnosti za saradnju održala se 6. maja u Beču u prostorijama Socijaldemokratskog privrednog saveza, kao i na Danima srpske kulture.
Menadžer NiCAT klastera, Goran Mladenović ukazao je da je u Beču predstavljeno 170 visokotehnoloških kompanija, a deo tih kompanija, njih trideset, je udruženo u Niški klaster naprednih tehnologija. Takođe, u Beču su prezentovani ne samo potencijali u visokim tehnologijama već i potencijali niškog regiona. “Saradnja sa dijasporom je dvosmerna priča i moramo da uložimo mnogo vremena i energiju da bi ta saradnja bila plodonosna”, naglasio je Goran na samoj prezentaciji. Dragana Stojanović iz Regionalne razvojne agencije Jug u Beču je predstavila katalog za potencijalne investitore, u kome su navedene mogućnosti za ulaganja u niški region, to jest Nišavu, Toplicu i Pirot. Katalog sadrži sve lokacije, ali i sve ono što očekuje ulagače, kao i olakšice koje nudi država u nišavskom regionu.

Boban Veselić, profesor Elektronskog fakulteta u Nišu, prezentovao je potencijale Elektronskog fakulteta, obrazovne i naučno istraživačke aktivnosti, kao i komercijalne aktivnosti – transfer tehnologija, ali je istakao i predloge za saradnju na EU projektima.

Projekat „Promocija privrednih i investicionih potencijala Grada Niša dijaspori u Austriji” sufinansiran je od strane Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u region, a Predsednik Saveza Zoran Aleksić, zajedno sa svojim kolegama, pružio je potpunu podršku u realizaciji projekta stavljajući na raspolaganje svoju infrastrukturu i kontakte koje ima.

Izvor: Nikat