Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije raspisalo je konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2016. godini. Cilj je podsticanje i prezentacija kulturnog stvaralaštva pripadnika srpskog naroda u inostranstvu i očuvanje njihovog kulturnog identiteta.
Na konkursu će biti podržani projekti koji se odnose na očuvanje kulturnog identiteta Srba u inostranstvu, jačanje kapaciteta, umrežavanje i profesionalizaciju rada pojedinaca, ustanova i organizacija Srba u inostranstvu, uključenost dece i mladih, kao i multikulturalnost. Kandidati će moći da konkurišu sa projektima iz sledećih oblasti:
• vizuelne umetnosti,
• scensko stvaralaštvo,
• književnost i izdavaštvo,
• umetnička muzika,
• izvorno, narodno i amatersko stvaralaštvo,
• kulturne delatnosti za decu i mlade i
• naučnositraživačke i edukativne delatnosti u kulturi.
Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja i organizacije / pravna lica koja su izvan teritorije Srbije. Detalje konkursa pogledajte na: http://www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi/k-o-n-k-u-r-s-za-finansiranje-ili-sufinansiranje-projekata-u-oblasti-kulturnih-delatnosti-srba-u-inostranstvu-u-2016–godini
Rok za prijavu na konkurs je 28. mart 2016. godine. Rezultati će biti objavljeni na zvaničnoj strani Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 45 dana od zaključenja konkursa.